UNIVERSELLA
RESERVDELAR

OPTIMERA EXISTERANDE SANITETS- OCH VÄRMEINSTALLATIONER.

UNIVERSELLA
RESERVDELAR

OPTIMERA EXISTERANDE SANITETS- OCH VÄRMEINSTALLATIONER.

I ett fastighetsbestånd eller i en fastighet ingår sanitets- och värmeinstallationer (dusch, blandare, WC och radiator) av olika fabrikat som är installerade och servade vid olika tidpunkter.

Det är lönsamt för armatur- och radiatortillverkarna att använda relativt enkla och fabrikatspecifika delar i de kompletta produkter som de erbjuder. Livslängden på produkten minskar vilket leder till ny försäljning och man säkerställer återkommande försäljning av fabrikatspecifika reservdelar.

Installationer av olika fabrikat och ifrån olika tidpunkter i kombination med fabrikatspecifika reservdelar tvingar fastighetsägaren att kontinuerligt köpa dyra och hantera ett onödigt brett sortiment av reservdelar. Detta leder till stora ekonomiska och miljömässiga kostnader för den enskilde fastighetsägaren och samhället.

Divello fokuserar på fastighetsägarens intressen och en hållbar samhällsutveckling.

Våra produkter är primärt utvecklade för att effektivisera fastighetsförvaltning och service av existerande sanitets- och värmeinstallationer. Våra universella, armatur- och radiatoroberoende produkter med unika produktfördelar används av professionella fastighetsägare och installatörer i hela Skandinavien.

Idag används våra produkter även vid nyproduktion och renoveringar då många fastighetsägare och installatörer är medvetna om att det finns möjlighet att optimera även nya installationer.

UNIVERSELLA RESERVDELAR

I ett fastighetsbestånd eller i en fastighet ingår sanitets- och värmeinstallationer (dusch, blandare, WC och radiator) av olika fabrikat som är installerade och servade vid olika tidpunkter.

Det är lönsamt för armatur- och radiatortillverkarna att använda relativt enkla och fabrikatspecifika delar i de kompletta produkter som de erbjuder. Livslängden på produkten minskar vilket leder till ny försäljning och man säkerställer återkommande försäljning av fabrikatspecifika reservdelar.

Installationer av olika fabrikat och ifrån olika tidpunkter i kombination med fabrikatspecifika reservdelar tvingar fastighetsägaren att kontinuerligt köpa dyra och hantera ett onödigt brett sortiment av reservdelar. Detta leder till stora ekonomiska och miljömässiga kostnader för den enskilde fastighetsägaren och samhället.

Divello fokuserar på fastighetsägarens intressen och en hållbar samhällsutveckling.

Våra produkter är primärt utvecklade för att effektivisera fastighetsförvaltning och service av existerande sanitets- och värmeinstallationer. Våra universella, armatur- och radiatoroberoende produkter med unika produktfördelar används av professionella fastighetsägare och installatörer i hela Skandinavien.

Idag används våra produkter även vid nyproduktion och renoveringar då många fastighetsägare och installatörer är medvetna om att det finns möjlighet att optimera även nya installationer.

DIVELLO ORIGINAL™

DIVELLO ECONOM™

DIVELLO ORIGINAL™ är ett universellt och optimerande produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare, WC och radiator. Ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad användarkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Alla DIVELLO ORIGINAL™ produkter levereras i svarta produktförpackningar.

DIVELLO ECONOM™ är ett universellt, optimerande och energieffektivt produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare och radiator. Produkterna ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad vattenkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Produkter för dusch och blandare reducerar vatten- och energiförbrukningen (varmvatten) på enskilda tappställen med upp till 60% och består av handduschar, takduschar, regulatorer och strålsamlare. Produkter för radiator reducerar värme- och energiförbrukningen på radiatorsystemet med upp till 20% och består av termostater och radiatorventiler.

Alla DIVELLO ECONOM™ produkter levereras i vita produktförpackningar.

UNIVERSELLA
RESERVDELAR

SPARA VATTEN
OCH ENERGI

SPARA VÄRME
OCH ENERGI