UNIVERSELLA
RESERVDELAR

MINIMERA ARBETSMOMENTEN OCH OPTIMERA EXISTERANDE
SANITETS- OCH VÄRMEINSTALLATIONER.

UNIVERSELLA
RESERVDELAR

MINIMERA ARBETSMOMENTEN OCH OPTIMERA EXISTERANDE SANITETS- OCH VÄRMEINSTALLATIONER.

I ett fastighetsbestånd eller i en fastighet ingår sanitets- och värmeinstallationer (dusch, blandare, WC och radiator) av olika fabrikat som är installerade och servade vid olika tidpunkter.

För att underhålla existerande sanitets- och värmeinstallationer krävs ett stort sortiment av dyra, relativt enkla och fabrikatspecifika reservdelar. Kostnaden för servicearbetet är också stort då det är vanligt med flera tidskrävande arbetsmoment.

TRADITIONELL FASTIGHETSSERVICE (6 ARBETSMOMENT)

(0) felanmälan -> (1) transport till installation -> (2) identifiera nödvändig reservdel -> (3) transport för att hämta fabrikatspecifik reservdel -> (4) transport tillbaka till installation med fabrikatspecifik reservdel –> (5) service av installation –> (6) transport från installation

DIVELLO MODEL™ är en arbetsmodell som är utvecklad för en effektivare och mer lönsam fastighetsservice. Ambitionen med modellen är att service eller åtgärdande av fel skall kunna genomföras vid endast ett servicebesök oberoende av fabrikat på installationen och kräver således endast tre arbetsmoment.

DIVELLO MODEL (3 ARBETSMOMENT)

(0) felanmälan -> (1) transport till installation med universell DIVELLO-reservdel -> (2) service av installation -> (3) transport från installation

DIVELLOs produkter är utvecklade enligt DIVELLO MODEL™ då de i största möjliga mån är universella, armatur- och radiatoroberoende samt innehåller alla nödvändiga detaljer för att genomföra service vid endast ett servicebesök.

Då sanitet- och värmedetaljer är DIVELLOs kärnverksamhet är våra produkter betydligt mer avancerade och robusta än traditionella och relativt enkla fabrikatspecifika reservdelar. Alla DIVELLOs produkter har unika produktfördelar som optimerar den existerande sanitets- eller värmeinstallationen.

Våra produkter används av professionella användare i hela Skandinavien. Många fastighetsägare föreskriver även DIVELLOs produkter vid nyproduktion då de vill optimera även nya installationer.

UNIVERSELLA RESERVDELAR

I ett fastighetsbestånd eller i en fastighet ingår sanitets- och värmeinstallationer (dusch, blandare, WC och radiator) av olika fabrikat som är installerade och servade vid olika tidpunkter.

För att underhålla existerande sanitets- och värmeinstallationer krävs ett stort sortiment av dyra, relativt enkla och fabrikatspecifika reservdelar. Kostnaden för servicearbetet är också stort då det är vanligt med flera tidskrävande arbetsmoment.

TRADITIONELL FASTIGHETSSERVICE (6 ARBETSMOMENT)

(0) felanmälan -> (1) transport till installation -> (2) identifiera nödvändig reservdel -> (3) transport för att hämta fabrikatspecifik reservdel -> (4) transport tillbaka till installation med fabrikatspecifik reservdel –> (5) service av installation –> (6) transport från installation

DIVELLO MODEL™ är en arbetsmodell som är utvecklad för en effektivare och mer lönsam fastighetsservice. Ambitionen med modellen är att service eller åtgärdande av fel skall kunna genomföras vid endast ett servicebesök oberoende av fabrikat på installationen och kräver således endast tre arbetsmoment.

DIVELLO MODEL (3 ARBETSMOMENT)

(0) felanmälan -> (1) transport till installation med universell DIVELLO-reservdel -> (2) service av installation -> (3) transport från installation

DIVELLOs produkter är utvecklade enligt DIVELLO MODEL™ då de i största möjliga mån är universella, armatur- och radiatoroberoende samt innehåller alla nödvändiga detaljer för att genomföra service vid endast ett servicebesök.

Då sanitet- och värmedetaljer är DIVELLOs kärnverksamhet är våra produkter betydligt mer avancerade och robusta än traditionella och relativt enkla fabrikatspecifika reservdelar. Alla DIVELLOs produkter har unika produktfördelar som optimerar den existerande sanitets- eller värmeinstallationen.

Våra produkter används av professionella användare i hela Skandinavien. Många fastighetsägare föreskriver även DIVELLOs produkter vid nyproduktion då de vill optimera även nya installationer.

DIVELLO ORIGINAL™

DIVELLO ECONOM™

DIVELLO ORIGINAL™ är ett universellt och optimerande produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare, WC och radiator. Ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad användarkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Alla DIVELLO ORIGINAL™ produkter levereras i svarta produktförpackningar.

DIVELLO ECONOM™ är ett universellt, optimerande och energieffektivt produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare och radiator. Produkterna ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad vattenkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Produkter för dusch och blandare reducerar vatten- och energiförbrukningen (varmvatten) på enskilda tappställen med upp till 60% och består av handduschar, takduschar, regulatorer och strålsamlare. Produkter för radiator reducerar värme- och energiförbrukningen på radiatorsystemet med upp till 20% och består av termostater och radiatorventiler.

Alla DIVELLO ECONOM™ produkter levereras i vita produktförpackningar.

UNIVERSELLA
RESERVDELAR

SPARA VATTEN
OCH ENERGI

SPARA VÄRME
OCH ENERGI