DIVELLO FULL FLOW S-TECH™

Produkter med DIVELLO FULL FLOW S-TECH™ reglerar inte vattenflödet och är helt utan begränsning. Vattenkomfort och flöde påverkas av vattentrycket i samhället, fastigheten och hur mycket dusch- eller blandararmatur öppnas.

Produkter med DIVELLO FULL FLOW S-TECH™ är optimerande och ingår i produktsystemet DIVELLO ORIGINAL™.

DIVELLO STATIC S-TECH™

Produkter med DIVELLO STATIC S-TECH™ reglerar vattenflödet med en statisk begränsning. Vattenkomfort och flöde påverkas av vattentrycket i samhället, fastigheten och hur mycket dusch- eller blandararmatur öppnas.

Produkter med DIVELLO STATIC S-TECH™ är optimerande och energieffektiva samt ingår i produktsystemet DIVELLO ECONOM™.

DIVELLO DYNAMIC S-TECH™

Produkter med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ reglerar vattenflödet med en dynamisk begränsning. Vattenkomfort och flöde påverkas inte av vattentrycket i samhället eller fastigheten utan endast av hur mycket dusch- eller blandararmatur öppnas. En produkt med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ ger dock alltid ett maximalt flöde på till exempel 8 liter per minut (1-10 bar) även om dusch- eller blandararmatur är fullt öppen.

Produkter med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ är optimerande och energieffektiva samt ingår i produktsystemet DIVELLO ECONOM™.