DIVELLO LIQUID H-TECH™

Termostater med DIVELLO LIQUID H-TECH™ har ett vätskefyllt sensorelement med expansionsmedel som ger en hög stängkraft. DIVELLO LIQUID H-TECH™ reagerar snabbare än vaxbaserade sensorelement och medvetet långsammare än gasbaserade sensorelement.

När rumstemperaturen överstiger inställt värde på termostaten ökar expansionsmedlets volym och radiatorventilen börjar stängas. När rumstemperaturen sjunker minskar expansionsmedlets volym och radiatorventilen börjar öppnas.

Värme från solljus, apparater och människor etc. utnyttjas och beprövad reaktionstid säkerställer att termostaten inte stänger för långsamt vid ökad rumstemperatur (t.ex. värme från människor vid besök) eller öppnar för snabbt vid minskad rumstemperatur (t.ex. kyla från öppna fönster).

DIVELLO LIQUID H-TECH™ ger en stabil och exakt temperaturreglering då den öppnar och stänger radiatorventilen beroende på värmebehovet och med beprövad reaktionstid. Den höga stängkraften bidrar till problemfri användning och lägre underhållskostnader.

Produkter med DIVELLO LIQUID H-TECH™ är optimerande och energieffektiva och ingår i produktsystemet DIVELLO ECONOM™.

DIVELLO STATIC H-TECH™

Ett radiatorsystem i balans är en grundförutsättning för energieffektivitet och god värmekomfort.

Radiatorventiler med DIVELLO STATIC H-TECH™ reglerar flödet i värmesystemet med statiska och förinställningsbara värden. Används framförallt vid statisk injustering då balanseringen av värmesystemet sker manuellt genom noggrant beräknad och genomförd förinställning på respektive radiatorventil.

DIVELLO STATIC H-TECH™ är traditionell och beprövad teknologi som säkerställer ett energieffektivt och problemfritt värmesystem med god värmekomfort.

Produkter med DIVELLO STATIC H-TECH™ är optimerande och ingår i produktsystemet DIVELLO ORIGINAL™.