OPTIMERA BLANDARE

För bostad med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ och Self-Clean funktion.

För bostad, hotell och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ och Easy-Clean funktion.

För offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ och Anti-Theft funktion.

För bostad och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För bostad, hotell och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För vårdinrättningar med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™ och Easy-Clean funktion.

För hotell och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För hotell och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För bostad och offentlig miljö med DIVELLO STATIC S-TECH™ eller DIVELLO FULL FLOW S-TECH™.

För bostad, hotell och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För bostad, hotell och offentlig miljö med DIVELLO DYNAMIC S-TECH™.

För bostad, hotell och offentlig miljö. Detaljer för fullständig installation och service.

REKOMMENDERADE PRODUKTER

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i bostad (hyresrätt).

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i bostad (bostadsrätt).

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i bostad (eget hem).

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i hotell.

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i offentlig miljö.