SPARA VATTEN
OCH ENERGI

OPTIMERA OCH ENERGIEFFEKTIVISERA EXISTERANDE
SANITETSINSTALLATIONER.

SPARA VATTEN
OCH ENERGI

OPTIMERA OCH ENERGIEFFEKTIVISERA EXISTERANDE
SANITETSINSTALLATIONER.

Spara vatten har vi kunnat göra länge med statiska begränsningar eller traditionella strypprodukter (flödesbegränsare, strypventiler, strypbrickor etc.). Nackdelen med statiska begränsningar är ett varierat vattenflöde och försämrad vattenkomfort då dessa produkter kräver ett konstant vattentryck för att leverera efterfrågat vattenflöde per minut.

Dynamiska begränsningar (konstantflödesregulatorer) reducerar vatten och energiförbrukningen (varmvatten) på enskilda tappställen med upp till 60% med förbättrad vattenkomfort. Dynamiska begränsningar är unika på så sätt att de alltid ger ett maximalt flöde på t.ex. 8 liter per minut oberoende av var de installeras. Detta är en viktig egenskap då vattentrycket varierar i samhällen och fastigheter.

Genomsnittlig ekonomisk besparing vid åtgärdande av dusch, köks- samt tvättställsblandare – Ca. 1500 kr per hushåll och år*.

  • Genomsnittlig återbetalningstid –  8-12 månader.

  • Miljöbesparing – Minskad förbrukning av vatten och energi (varmvatten).

  • Bättre vattenkomfort – Konstant vattenflöde oberoende av vattentryck.

  • Mindre underhåll – Det finns produkter med Easy-Clean och Self-Clean funktion.

  • 5 års funktionsgaranti.

*Besparingen baseras på ett hushåll med två personer. Besparingen är genomsnittlig och kan variera beroende på ingångsvärden.

SPARA VATTEN OCH ENERGI

Spara vatten har vi kunnat göra länge med statiska begränsningar eller traditionella strypprodukter (flödesbegränsare, strypventiler, strypbrickor etc.). Nackdelen med statiska begränsningar är ett varierat vattenflöde och försämrad vattenkomfort då dessa produkter kräver ett konstant vattentryck för att leverera efterfrågat vattenflöde per minut.

Dynamiska begränsningar (konstantflödesregulatorer) reducerar vatten och energiförbrukningen (varmvatten) på enskilda tappställen med upp till 60% med förbättrad vattenkomfort. Dynamiska begränsningar är unika på så sätt att de alltid ger ett maximalt flöde på t.ex. 8 liter per minut oberoende av var de installeras. Detta är en viktig egenskap då vattentrycket varierar i samhällen och fastigheter.

Genomsnittlig ekonomisk besparing vid åtgärdande av dusch, köks- samt tvättställsblandare – Ca. 1500 kr per hushåll och år*.

  • Genomsnittlig återbetalningstid –  8-12 månader.

  • Miljöbesparing – Minskad förbrukning av vatten och energi (varmvatten).

  • Bättre vattenkomfort – Konstant vattenflöde oberoende av vattentryck.

  • Mindre underhåll – Det finns produkter med Easy-Clean och Self-Clean funktion.

  • 5 års funktionsgaranti.

*Besparingen baseras på ett hushåll med två personer. Besparingen är genomsnittlig och kan variera beroende på ingångsvärden.

DIVELLO ECONOM™

DIVELLO ECONOM™ är ett universellt, optimerande och energieffektivt produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare och radiator. Produkterna ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad vattenkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Produkter för dusch och blandare reducerar vatten- och energiförbrukningen (varmvatten) på enskilda tappställen med upp till 60% och består av handduschar, takduschar, regulatorer och strålsamlare.

Alla DIVELLO ECONOM™ produkter levereras i vita produktförpackningar.

REKOMMENDERADE PRODUKTER

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i bostad (hyresrätt).

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i bostad (bostadsrätt).

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i bostad (eget hem).

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i hotell.

Rekommenderade produkter för att spara vatten och energi i offentlig miljö.

UNIVERSELLA
RESERVDELAR

SPARA VATTEN
OCH ENERGI

SPARA VÄRME
OCH ENERGI