SPARA VÄRME
OCH ENERGI

OPTIMERA OCH ENERGIEFFEKTIVISERA EXISTERANDE
VÄRMEINSTALLATIONER.

SPARA VÄRME
OCH ENERGI

OPTIMERA OCH ENERGIEFFEKTIVISERA EXISTERANDE
VÄRMEINSTALLATIONER.

Ett radiatorsystem i obalans medför att lägenheterna i en fastighet är för kalla eller för varma. Detta resulterar i hög energiförbrukning och hög felanmälningsfrekvens.

Ett radiatorsystem i balans är en grundförutsättning för energieffektivitet och god värmekomfort. Ofta väljer fastighetsägaren 21°C som rumstemperatur (normvärde). Varje grads ökad medeltemperatur över 20°C rumstemperatur innebär cirka 5–7% ökad energiförbrukning.

Fungerande och kvalitativa termostater är en förutsättning för att säkerställa önskad rumstemperatur oberoende av faktorer som t.ex. sol, vind, aktiviteter inne i fastigheten etc.

Beroende på fastighetens och radiatorsystemets förutsättningar är det ofta nödvändigt att balansera och energieffektivisera radiatorsystemet ytterligare genom en statisk eller dynamisk injustering.

Metoder för statisk injustering

  • Traditionell injustering (installation av termostater och förinställningsbara radiatorventiler).

  • Fast Kv-värde (installation av termostater, förinställningsbara radiatorventiler med fast Kv-värde).

  • Installation av staminjusteringsventiler.

Metoder för dynamisk injustering

  • Installation av differenstrycksventiler.

  • Installation av maxflödesventiler (installation av termostater och automatiska radiatorventiler).

DIVELLO erbjuder ett fullständigt sortiment av termostater och radiatorventiler (termostat- och returventiler) med högsta möjliga europeiska energiklassning (A) för att genomföra en statisk eller dynamisk injustering oavsett metod. DIVELLO erbjuder även ett stort sortiment av termostater för direktanslutning på existerande radiatorventiler oberoende av fabrikat.

En injustering av värmesystemet är ett av de vanligaste åtgärdsförslagen rekommenderade i energideklarationer.

SPARA VÄRME OCH ENERGI

Ett radiatorsystem i obalans medför att lägenheterna i en fastighet är för kalla eller för varma. Detta resulterar i hög energiförbrukning och hög felanmälningsfrekvens.

Ett radiatorsystem i balans är en grundförutsättning för energieffektivitet och god värmekomfort. Ofta väljer fastighetsägaren 21°C som rumstemperatur (normvärde). Varje grads ökad medeltemperatur över 20°C rumstemperatur innebär cirka 5–7% ökad energiförbrukning.

Fungerande och kvalitativa termostater är en förutsättning för att säkerställa önskad rumstemperatur oberoende av faktorer som t.ex. sol, vind, aktiviteter inne i fastigheten etc.

Beroende på fastighetens och radiatorsystemets förutsättningar är det ofta nödvändigt att balansera och energieffektivisera radiatorsystemet ytterligare genom en statisk eller dynamisk injustering.

Metoder för statisk injustering

  • Traditionell injustering (installation av termostater och förinställningsbara radiatorventiler).

  • Fast Kv-värde (installation av termostater, förinställningsbara radiatorventiler med fast Kv-värde).

  • Installation av staminjusteringsventiler.

Metoder för dynamisk injustering

  • Installation av differenstrycksventiler.

  • Installation av maxflödesventiler (installation av termostater och automatiska radiatorventiler).

DIVELLO erbjuder ett fullständigt sortiment av termostater och radiatorventiler (termostat- och returventiler) med högsta möjliga europeiska energiklassning (A) för att genomföra en statisk eller dynamisk injustering oavsett metod. DIVELLO erbjuder även ett stort sortiment av termostater för direktanslutning på existerande radiatorventiler oberoende av fabrikat.

En injustering av värmesystemet är ett av de vanligaste åtgärdsförslagen rekommenderade i energideklarationer.

DIVELLO ECONOM™

DIVELLO ECONOM™ är ett universellt, optimerande och energieffektivt produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare och radiator. Produkterna ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad vattenkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Produkter för radiator reducerar värme- och energiförbrukningen på radiatorsystemet med upp till 20% och består av termostater och radiatorventiler.

Alla DIVELLO ECONOM™ produkter levereras i vita produktförpackningar.

UNIVERSELLA
RESERVDELAR

SPARA VATTEN
OCH ENERGI

SPARA VÄRME
OCH ENERGI