PRIVATA
ANVÄNDARE

Produkter för bostad (eget hem) är tillgängliga via välsorterade detaljister. Till exempel: Comfort, Bad & Värme, Beijer, XL-Bygg, WoodyBolist och Bygghemma.se.

PROFESSIONELLA
ANVÄNDARE

Produkter för bostad (hyresrätt och bostadsrätt), hotell och offentlig miljö är tillgängliga via auktoriserade VVS-grossister. Till exempel: Ahlsell, Dahl och Solar.

INSTALLATION

Vid större projekt efterfrågar många fastighetsägare en extern installationspartner. Detta är ett bra och enkelt alternativ då fastighetsägaren snabbt inleder besparingsfasen och risken för en utdragen och ostrukturerad installation elimineras.

I samband med projekt erbjuder våra auktoriserade projektpartners följande mervärden:

 • Avisering och bokning av specialtider

 • Installation

 • Dokumentation (avseende installerade produkter, existerande blandare, radiatorer, vitvaror etc.)

 • Fel- och läckagekontroll (avseende existerande blandare, WC, radiatorer etc.)

 • Åtgärdande av fel och läckage (avseende existerande blandare, WC, radiatorer etc.)

 • Installation av andra produkter eller utförande av andra servicearbeten (t.ex. installation av givare, byte av brandvarnare etc.)

 • Uppföljning och redovisning av besparing etc.

För mer information om auktoriserade projektpartners – kontakta DIVELLO på +46 (0)522 399 40 eller support@divello.com.

PRIVATA ANVÄNDARE

Produkter för bostad (eget hem) är tillgängliga via välsorterade detaljister. Till exempel: Comfort, Bad & Värme, Beijer, XL-Bygg, WoodyBolist och Bygghemma.se.

PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Produkter för bostad (hyresrätt och bostadsrätt), hotell och offentlig miljö är tillgängliga via auktoriserade VVS-grossister. Till exempel: Ahlsell, Dahl och Solar.

INSTALLATION

Vid större projekt efterfrågar många fastighetsägare en extern installationspartner. Detta är ett bra och enkelt alternativ då fastighetsägaren snabbt inleder besparingsfasen och risken för en utdragen och ostrukturerad installation elimineras.

I samband med projekt erbjuder våra auktoriserade projektpartners följande mervärden:

 • Avisering och bokning av specialtider

 • Installation

 • Dokumentation (avseende installerade produkter, existerande blandare, radiatorer, vitvaror etc.)

 • Fel- och läckagekontroll (avseende existerande blandare, WC, radiatorer etc.)

 • Åtgärdande av fel och läckage (avseende existerande blandare, WC, radiatorer etc.)

 • Installation av andra produkter eller utförande av andra servicearbeten (t.ex. installation av givare, byte av brandvarnare etc.)

 • Uppföljning och redovisning av besparing etc.

För mer information om auktoriserade projektpartners – kontakta DIVELLO på +46 (0)522 399 40 eller support@divello.com.