DIVELLO ORIGINAL™

DIVELLO ORIGINAL™ är ett universellt och optimerande produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare, WC och radiator. Ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad användarkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

DIVELLO ORIGINAL™ utvecklades för att effektivisera fastighetsförvaltning och service av existerande sanitets- och värmeinstallationer. Idag används produkterna även vid nyproduktion då många fastighetsägare och installatörer är medvetna om att det finns möjlighet att optimera även nya installationer.

Alla DIVELLO ORIGINAL™ produkter levereras i svarta produktförpackningar.

DIVELLO ECONOM™

DIVELLO ECONOM™ är ett universellt, optimerande och energieffektivt produktsystem. Här ingår produkter för dusch, blandare och radiator. Produkterna ersätter traditionella armatur- och radiatorberoende reservdelar och bidrar till förbättrad vattenkomfort, förenklade servicearbeten samt maximal säkerhet.

Produkter för dusch och blandare reducerar vatten- och energiförbrukningen (varmvatten) på enskilda tappställen med upp till 60% och består av handduschar, takduschar, regulatorer och strålsamlare.

Produkter för radiator reducerar värme- och energiförbrukningen på radiatorsystemet med upp till 20% och består av termostater och radiatorventiler.

Alla DIVELLO ECONOM™ produkter levereras i vita produktförpackningar.

DIVELLO CUSTOM™

DIVELLO CUSTOM™ är ett kundanpassat produktsystem. Här har fastighetsägaren eller beställaren i samråd med våra lokala och internationella produktteam möjlighet att utveckla egna produkter eller produktserier.

Används framförallt vid nyproduktion, renoveringar samt i tekniskt komplexa fastigheter såsom sjukhus, laboratorier etc.