MARKNADSMATERIAL

GUIDER

FASTIGHETSGUIDE
PRODUKTGUIDE – SANITET
TERMOSTATGUIDE – VÄRME

PRODUKTBLAD

DUSCH – UNIVERSELL KRAFT
DUSCH – UNIVERSELL SÄKERHET
BLANDARE – SPARA ENERGI
WC – INGA PROBLEM
RADIATOR – TOTAL BALANS
RADIATOR – UNIVERSELL KONTROLL

LOGO

DIVELLO LOGO – SVART (STÅENDE)
DIVELLO LOGO – VIT (STÅENDE)
DIVELLO LOGO – SVART (LIGGANDE)
DIVELLO LOGO – VIT (LIGGANDE)