OPTIMERA DINA EXISTERANDE VATTENSYSTEM™

DIVELLO erbjuder produkter för att optimera existerande sanitets- och värmeinstallationer (dusch, blandare, WC och radiator). Alla våra produkter är armatur- och radiatoroberoende och tillverkas av världsledande originalproducenter. Vårt koncept är unikt då våra universella produkter förbättrar samt förlänger livslängden på existerande sanitets- och värmeinstallationer oberoende av fabrikat.

DIVELLO har på kort tid blivit den ledande aktören i Skandinavien inom vårt affärsområde. De främsta anledningarna är vårt oberoende, högkvalitativa produkter och nära samarbeten med marknadsledande partners inom produktion, distribution och installation.

OPTIMERA DINA EXISTERANDE VATTENSYSTEM™

QUALITY MADE – OR NOT MADE AT ALL™

DIVELLO erbjuder ett fåtal högkvalitativa produktalternativ inom de produktområden där vi är verksamma (dusch, blandare, WC och radiator). Vi är endast verksamma inom produktområden där vi vet att vi kan erbjuda produkter som är ledande när det gäller kvalitet, design och nytta.

Högkvalitativa produkter i kombination med kontinuerlig förbättring av våra existerande produkter definierar vår produktfilosofi: Quality made – or not made at all™.

QUALITY MADE – OR NOT MADE AT ALL™

VÅR MILJÖ VÄNTAR INTE

I våra fastigheter förbrukas det stora mängder energi och vatten i onödan. Sanitets- och värmeinstallationer byts ofta ut trots att man med enkla åtgärder kan optimera och förlänga den existerande installationens livslängd. Detta är ohållbart både för vår ekonomi och vår miljö.

DIVELLO AB grundades 2008 och vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att erbjuda produkter som optimerar, energieffektiviserar och även förlänger livslängden på existerande sanitets- och värmeinstallationer.

Vårt interna och dagliga arbete sker på ett sätt som främjar en hållbar samhällsutveckling. I kombination med detta erbjuds våra anställda ett stimulerade arbete med maximal frihet där de kan påverka sin professionella såväl som sin privata livskvalité. Vi arbetar även för att våra partners inom produktion, distribution och installation ska driva deras respektive verksamhet på ett så etiskt och miljövänligt sätt som möjligt.

DIVELLO har till exempel utvecklat ett eget miljövänligt koncept av produktförpackningar – ECOLight Packaging™ som är 100% PVC-fria, mindre skrymmande och väger upp till 40% mindre än konventionella produktförpackningar.

Förpackningskonceptet medför stora miljömässiga vinster i samtliga led då produktion, distribution och installation kan ske effektivare och med minimalt restavfall.

När vi agerar tillsammans med våra partners uppstår stora ekonomiska besparingar för den enskilde fastighetsägaren samtidigt som vi tar ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer.

VÅR MILJÖ VÄNTAR INTE