YLEISKÄYTTÖISET
VARAOSAT

VÄHENNÄ TYÖN TARVETTA JA OPTIMOI NYKYISET
SANITEETTI- JA LÄMMITYSASENNUKSET.

YLEISKÄYTTÖISET
VARAOSAT

VÄHENNÄ TYÖN TARVETTA JA OPTIMOI NYKYISET SANITEETTI- JA LÄMMITYSASENNUKSET.

Kiinteistösalkussa tai jopa yksittäisessä kiinteistössä on eri valmistajien saniteetti- ja lämmityslaitteita (suihkuja, hanoja, wc-istuimia ja radiaattoreita), jotka on asennettu ja joita on huollettu eri aikoina.

Nykyisten saniteetti- ja lämmitysasennusten pitäminen kunnossa edellyttää laajaa valikoimaa kalliita, teknisesti melko yksinkertaisia ja valmistajakohtaisia varaosia. Lisäksi huoltotyö aiheuttaa kustannuksia, koska aikaa vieviä työvaiheita on useita.

PERINTEINEN KIINTEISTÖNHUOLTO (6 TYÖVAIHETTA)

(0) Vikailmoitus -> (1) Kuljetus työkohteeseen -> (2) Tarvittavien varaosien tunnistaminen -> (3) Valmistajakohtaisten varaosien noutaminen -> (4) Kuljetus työkohteeseen valmistajakohtaisen varaosan viemiseksi sinne –> (5) Huoltotyö –> (6) Poistuminen työkohteesta

DIVELLO MODEL™ -työskentelymalli tehostaa kiinteistönhuolto ja parantaa sen kannattavuutta. Mallimme pyrkimyksenä on mahdollistaa huoltotyö tai vian korjaaminen vain yhdellä käynnillä valmistajasta riippumatta, joten tarvitaan vain kolme työvaihetta.

DIVELLO MODEL (3 TYÖVAIHETTA) (0) Vikailmoitus -> (1) Kuljetus työkohteeseen, mukana yleiskäyttöiset DIVELLO-varaosat -> (2) Huoltotyö -> (3) Poistuminen työkohteesta

DIVELLOn tuotteet perustuvat DIVELLO MODEL™ -ajatteluun. Ne ovat mahdollisimman yleiskäyttöisiä sekä riippumattomia LVI-kalusteista ja radiaattoreista. Ne sisältävät kaikki tarvittavat osat, joten vain yksi huoltokäynti riittää.

DIVELLO keskittyy saniteetti- ja lämmitysaloihin, joten tuotteemme ovat paljon kehittyneempiä ja kestävämpiä kuin perinteiset, teknisesti melko kehittymättömät valmistajakohtaiset varaosat. Kaikki DIVELLO-tuotteet tarjoavat ainutlaatuisia etuja nykyisten saniteetti- tai lämmitysasennusten optimoimiseksi.

Ammattilaiset käyttävät tuotteitamme kaikissa Skandinavian maissa. Monet kiinteistöjen omistajat valitsevat DIVELLOn tuotteet myös uudiskohteisiin, koska he haluavat optimoida myös uudet asennukset.

YLEISKÄYTTÖISET VARAOSAT

Kiinteistösalkussa tai jopa yksittäisessä kiinteistössä on eri valmistajien saniteetti- ja lämmityslaitteita (suihkuja, hanoja, wc-istuimia ja radiaattoreita), jotka on asennettu ja joita on huollettu eri aikoina.

Nykyisten saniteetti- ja lämmitysasennusten pitäminen kunnossa edellyttää laajaa valikoimaa kalliita, teknisesti melko yksinkertaisia ja valmistajakohtaisia varaosia. Lisäksi huoltotyö aiheuttaa kustannuksia, koska aikaa vieviä työvaiheita on useita.

PERINTEINEN KIINTEISTÖNHUOLTO (6 TYÖVAIHETTA)

(0) Vikailmoitus -> (1) Kuljetus työkohteeseen -> (2) Tarvittavien varaosien tunnistaminen -> (3) Valmistajakohtaisten varaosien noutaminen -> (4) Kuljetus työkohteeseen valmistajakohtaisen varaosan viemiseksi sinne –> (5) Huoltotyö –> (6) Poistuminen työkohteesta

DIVELLO MODEL™ -työskentelymalli tehostaa kiinteistönhuolto ja parantaa sen kannattavuutta. Mallimme pyrkimyksenä on mahdollistaa huoltotyö tai vian korjaaminen vain yhdellä käynnillä valmistajasta riippumatta, joten tarvitaan vain kolme työvaihetta.

DIVELLO MODEL (3 TYÖVAIHETTA) (0) Vikailmoitus -> (1) Kuljetus työkohteeseen, mukana yleiskäyttöiset DIVELLO-varaosat -> (2) Huoltotyö -> (3) Poistuminen työkohteesta

DIVELLOn tuotteet perustuvat DIVELLO MODEL™ -ajatteluun. Ne ovat mahdollisimman yleiskäyttöisiä sekä riippumattomia LVI-kalusteista ja radiaattoreista. Ne sisältävät kaikki tarvittavat osat, joten vain yksi huoltokäynti riittää.

DIVELLO keskittyy saniteetti- ja lämmitysaloihin, joten tuotteemme ovat paljon kehittyneempiä ja kestävämpiä kuin perinteiset, teknisesti melko kehittymättömät valmistajakohtaiset varaosat. Kaikki DIVELLO-tuotteet tarjoavat ainutlaatuisia etuja nykyisten saniteetti- tai lämmitysasennusten optimoimiseksi.

Ammattilaiset käyttävät tuotteitamme kaikissa Skandinavian maissa. Monet kiinteistöjen omistajat valitsevat DIVELLOn tuotteet myös uudiskohteisiin, koska he haluavat optimoida myös uudet asennukset.

DIVELLO ORIGINAL™

DIVELLO ECONOM™

DIVELLO ORIGINAL™ on yleiskäyttöinen ja optimoiva tuotejärjestelmä. Se sisältää suihku-, hana-, WC- ja lämpöpatterituotteita. Se korvaa perinteiset valaisimista ja lämpöpattereista riippuvaiset varaosat sekä parantaa käyttäjien mukavuutta, helpottaa huoltoa ja maksimoi turvallisuuden.

Kaikki DIVELLO ORIGINAL™ -tuotteet toimitetaan mustissa pakkauksissa.

DIVELLO ECONOM™ on yleiskäyttöinen, optimoiva ja energiatehokas tuotejärjestelmä. Se sisältää suihku-, hana- ja lämpöpatterituotteita. Ne korvaavat perinteiset valaisimista ja lämpöpattereista riippuvaiset varaosat sekä parantavat mukavuutta, helpottavat huoltoa ja maksimoivat turvallisuuden.

Suihku- ja hanatuotteet vähentävät veden ja energian (lämpimän veden) kulutusta yksittäisissä hanoissa jopa 60 %. Valikoima koostuu käsisuihkuista, kattosuihkuista, säätimistä ja poresuuttimista. Radiaattorituotteet vähentävät lämmön ja energian kulutusta radiaattorijärjestelmässä jopa 20 %. Ne koostuvat termostaateista ja radiaattoriventtiileistä.

Kaikki DIVELLO ECONOM™ -tuotteet toimitetaan valkoisissa pakkauksissa.

YLEISKÄYTTÖISET
VARAOSAT

SÄÄSTÄ VETTÄ
JA ENERGIAA

SÄÄSTÄ LÄMPÖÄ
JA ENERGIAA