DIVELLO LIQUID H-TECH™

DIVELLO LIQUID H-TECH™ -termostaattien nesteellä täytetyssä tunnistinelementissä on varaa laajenemiselle, joten se sulkee tehokkaasti. DIVELLO LIQUID H-TECH™ reagoi nopeammin kuin vahapohjaiset tunnistinelementit ja tietoisesti hitaammin kuin kaasupohjaiset tunnistinelementit.

Kun huoneen lämpötila ylittää termostaatin avulla asetetun arvon, laajenevan aineen tilavuus kasvaa. Tällöin radiaattoriventtiili alkaa sulkeutua. Kun huoneen lämpötila laskee, laajenevan aineen tilavuus pienenee. Tällöin radiaattoriventtiili alkaa avautua.

Esimerkiksi auringon paisteesta, kodinkoneista ja ihmisistä peräisin oleva lämpö hyödynnetään. Hyväksi havaittu reaktioaika varmistaa, että jos huoneen lämpötila nousee esimerkiksi ihmisistä peräisin olevan lämmön vuoksi, termostaatti ei sulje liian hitaasti eikä avaudu liian nopeasti, jos huoneen lämpötila laskee esimerkiksi avoimesta ikkunasta tulevan kylmän ilman vuoksi.

DIVELLO LIQUID H-TECH™ säätää lämpötilaa vakaasti ja tarkasti. Se avaa ja sulkee radiaattorin venttiiliä lämmitystarpeen mukaan reagoiden juuri oikealla nopeudella. Suuri sulkemisvoima auttaa välttämään käyttämisongelmat ja säästämään kunnossapitokustannuksia.

Energiatehokkaat DIVELLO LIQUID H-TECH™ -tuotteet optimoivat. Ne sisältyvät DIVELLO ECONOM™ -tuotejärjestelmään.

DIVELLO STATIC H-TECH™

Energiatehokkuus ja mukava lämpö edellyttävät, että radiaattorijärjestelmä on tasapainossa.

DIVELLO STATIC H-TECH™ -radiaattoriventtiilit säätävät virtausta lämmitysjärjestelmässä staattisten ja esisäädettävien arvojen avulla. Niitä käytetään varsinkin staattisten säätömahdollisuuksien vuoksi. Silloin lämmitysjärjestelmä voidaan tasapainottaa manuaalisesti, koska radiaattoriventtiilit on laskettu huolellisesti ja esisäädetty.

Perinteinen ja hyväksi havaittu DIVELLO STATIC H-TECH™ -teknologia varmistaa energiatehokkaan, ongelmattoman ja mukavan lämmityksen.

DIVELLO STATIC H-TECH™ -tuotteet optimoivat. Ne sisältyvät DIVELLO ORIGINAL™ -tuotejärjestelmään.