DIVELLO LIQUID H-TECH™

Värme från solljus, apparater och människor etc. utnyttjas och beprövad reaktionstid säkerställer att termostaten inte stänger för långsamt vid ökad rumstemperatur (t.ex. värme från människor vid besök) eller öppnar för snabbt vid minskad rumstemperatur (t.ex. kyla från öppna fönster).

Produkter med DIVELLO LIQUID H-TECH™ är optimerande och energieffektiva och ingår i produktsystemet DIVELLO ECONOM™.

DIVELLO STATIC H-TECH™

Ett radiatorsystem i balans är en grundförutsättning för energieffektivitet och god värmekomfort.

DIVELLO STATIC H-TECH™ är traditionell och beprövad teknologi som säkerställer ett energieffektivt och problemfritt värmesystem med god värmekomfort.

Produkter med DIVELLO STATIC H-TECH™ är optimerande och ingår i produktsystemet DIVELLO ORIGINAL™.